Мы запускаем новый социальный проект «ÓNEGE»

Друзья! Рады поделиться с вами новостью: мы запускаем новый социальный проект «ÓNEGE».
О чём этот проект? О самом главном – о счастливых семьях, в которых растут счастливые дети, о подготовке к вступлению в брак, воспитании детей и преодолении семейных кризисов.
Сейчас в Казахстане распадается каждая третья семья. Это статистики, а за сухими цифрами стоят поломанные судьбы обычных людей. Мы хотим изменить ситуацию. Мы хотим, чтобы наши дети росли в полных и счастливых семьях.

Наша большая команда Ребенок должен жить в семье и Центр поддержки семьи "Семейная Академия" открывает 9 семейных служб в 9 городах страны. Готовим и обучаем специалистов. Запускаем онлайн школы, курсы. Пишем пособия и материалы. Разрабатываем конкурсы и ивенты. Проводим тренинги и семинары. Оказываем социальные услуги семьям и молодым людям. Основной фокус - это осознанность!

  • Осознанное вступление в брак.
  • Осознанное супружество.
  • Осознанное родительство.

За время подготовки проекта мы поняли, что воспитание семейных ценностей – это ключ к сокращению разводов и оздоровлению института семьи.

Проект «ÓNEGE» реализуется в рамках государственного гранта CISC НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Министерства информации и общественного развития РК. 

Достар! Сіздермен жаңалықпен бөлісуге қуаныштымыз: біз «ÓNEGE» жаңа әлеуметтік жобасын іске қосамыз.

Бұл жоба не туралы? Ең бастысы - бақытты балалар өсіп келе жатқан бақытты отбасылар туралы, некеге тұруға дайындық жайлы, балаларды тәрбиелеу және отбасылық дағдарысты еңсеру туралы.
Қазір Қазақстанда әрбір үшінші отбасы ажырасуда. Бұл статистика, ал құрғақ сандардың артында қарапайым адамдардың сынған тағдырлары тұр. Біз жағдайды өзгерткіміз келеді. Біз балаларымыздың толық және бақытты отбасыларында өсіп - жетуін қалаймыз.

Біздің үлкен тобымыз «Бала отбасында өмір сүруі керек » және «Отбасы Академиясы» отбасын қолдау орталығы еліміздің 9 қаласында 9 отбасылық қызметті іске қосуда. Мамандарды даярлаймыз және оқытамыз. Онлайн мектептер мен курстарды іске қосамыз. Оқу құралдары мен материалдарды жазамыз. Конкурстар мен ивенттерді әзірлейміз. Тренингтер мен семинарлар өткіземіз. Отбасы мен жастарға әлеуметтік қызмет көрсетеміз. Негізгі фокус - бұл саналы болу!

  • Саналы некеге тұру.
  • Саналы ерлі-зайыпты болу.
  • Саналы ата-ана болу.

Жобаны дайындау кезінде біз отбасылық құндылықтарды тәрбиелеу – ажырасуды азайту және отбасы институтын сауықтыру кілті екенін түсіндік.

«ÓNEGE» жобасы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» CISCНАО мемлекеттік гранты шеңберінде іске асырылады.

https://www.facebook.com/cisc.kz/

https://m.facebook.com/qogam.gov.kz/